Slide 1 Slide 2 Slide 3

Juridisch adviseur (36 uur)

Het bedrijf werkt aan een veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen prettig kan wonen, werken en leven. Sinds 1 januari 2019 voeren zij namens de provincie Overijssel en de veertien Twentse gemeenten, taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook adviseren zij in samenwerking met onder andere de Veiligheidsregio, politie, justitie, waterschappen, kennisinstituten en andere omgevingsdiensten over asbest, bodem, externe veiligheid, lucht, geluid, energie en milieucriminaliteit.

Je adviseert over diverse juridische vraagstukken op het terrein van omgevingsrecht en kent hierbij een grote interpretatieruimte. Je adviseert over en stelt brieven en beschikkingen op ten aanzien van (complexe) handhavingszaken in het kader van milieu. Je vertaalt wet- en regelgeving naar de uitvoering en levert een bijdrage aan het uitvoeringsbeleid. Je vertegenwoordigt/ondersteunt het bevoegd gezag in voorkomende gevallen bij bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures. Inhoudelijke vakkennis is zeker een voordeel, echter sterke affiniteit met en ervaring in vergelijkbare organisaties in combinatie met een flinke dosis nieuwsgierigheid en het vermogen je snel zaken eigen te maken, kunnen ook voor een goede aansluiting zorgen.

• HBO/WO werk- en denkniveau; • kennis van het VTH-werkveld, de Omgevingswet, RO en ontwikkelingen hiervan; • specifieke kennis van vigerende kwaliteitscriteria. Jij bent: • proactief • zelfstandig • communicatief • organisatiesensitief • analytisch sterk • gericht op samenwerken • klant- en resultaatgericht

Sollicitaties graag per mail richten aan: info@mditechniek.nl

ondervermelding van vacaturenummer: 2019-176

Terug naar vacatures